Dorobek naukowy

Perkowski R., Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie Miasta Ząbki, Monografie i opracowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 (w druku, po recenzjach)

Perkowski R., Szymanowski W., Cykl życia i efektywność przedsiębiorstw wirtualnych na podstawie badań, W: Współczesne aspekty informatyzacji tom II. Monografie i Opracowania nr 570, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,

Perkowski R., Life cycle and the efficiency of virtual enterprises based on research, Economics and Organization of Enterprise Number 2 / 2009, Institute of Organization and Management in Industry “ORGMASZ”, Warsaw,

Perkowski R., Szymanowski W., Budowa modelu wirtualnego przedsiębiorstwa na podstawie badań w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji determinaty konkurencyjności przedsiębiorstw – część1/2, red. Juchniewicz M., UWM, Olsztyn 2006,

Perkowski R., Szymanowski W., Wirtualizacja działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, XII 2005, str. 41-51,

Perkowski R., Szymanowski W., Wirtualizacja jako metoda poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce , W: Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Monografie i Opracowania nr 540, red. Rószkiewicz M., Wędrowska E., Oficyna Wydawnicza SGH, 2005, s. 265-275,

Perkowski R., Szymanowski W., Budowa modelu wirtualnego przedsiębiorstwa na podstawie badań w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji (materiały konferencyjne), UWM, Olsztyn 2005,

Szymanowski W., Perkowski R., Strategia marketingowa dla małych i średnich przedsiębiorstw działajšcych w środowisku wirtualnym, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, UWM, Olsztyn 2004,

Szymanowski W., Perkowski R., Projektowanie i Wdrażanie Internetowej Strategii Marketingowej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, IV 2004, str. 49-57,

Szymanowski W., Perkowski R., Budowa i wdrażanie internetowej strategii marketingowe MSP, w: Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 2004, str. 127-132,

Szymanowski W., Perkowski R., Building a model of virtual enterprise based on research, w: Annals of Warsaw Agricultural University nr 55, 2004, s. 532-535,

Szymanowski W., Perkowski R., Budowa i wdrażanie internetowej strategii marketingowej, w: Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w układach wirtualnych, red. Cygan Z., materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno Informatycznej w Warszawie, grudzień 2003,

Szymanowski W., Perkowski R., Wirtualizacja działań małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), red. Cygan Z., (rozdziały: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.4, 6, 7.4), WSEI, Warszawa 2003,

Szymanowski W., Perkowski R., The building and implementation of an Internet based marketing strategy, Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology Special number II, 2003,

Szymanowski W., Perkowski R., Wirtualne przedsiębiorstwa a handel artykułami spożywczymi, Przemysł Spożywczy nr III, Warszawa 2001,

Szymanowski W., Perkowski R., Charakterystyka przedsiębiorstwa wirtualnego i sfery jego zastosowań, materiały do II konferencji naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, WSEI, Warszawa 2000,

Szymanowski W., Perkowski R., Charakterystyka przedsiębiorstwa wirtualnego i sfery jego zastosowań, Transformacje 2000.