O mnie

Urodziłem się w 1977 roku i niemal od chwili narodzin mieszkam w Ząbkach. W 2006 roku zostałem Burmistrzem Miasta Ząbki. Wcześniej (2002-2006) zajmowałem różne stanowiska urzędnicze w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmując się Służbą Więzienną (m.in. opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie płac dla całego resortu SW, opiniowanie projektów rozporządzeń rekrutacja i inne). Pracę łączyłem z równoległą działalnością w samorządzie lokalnym będąc Radnym Miejskim (1996-2002) oraz Radnym Powiatowym (2002-2006), gdzie jako przewodniczący merytorycznej komisji odpowiadałem za finanse i inwestycje. Od 21 listopada 2017 roku pełnię funkcję prezesa stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Instytucie Polskiej Akademii Nauk obroniłem rozprawę doktorską na temat: „Wpływ wirtualizacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”.

W Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w 2003 roku ukończyłem studia doktoranckie, a rok wcześniej studia podyplomowe traktujące o analityce zarządzania. Z oceną bardzo dobrą ukończyłem dwa kierunki studiów wyższych: Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość (Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie – PWSBiA) w 2000 roku.

Po ukończeniu studiów magisterskich w 2001 oku odbyłem półroczny staż zagraniczny przy kanadyjskim Qeen’s University (wymiana w ramach programu studenckiego AIESEC).

Przez cały wymieniony okres (2000-br.) współpracowałem z Prof. Wacławem Szymanowskim, będąc członkiem jego grupy naukowo-badawczej przy SGGW w Warszawie. Wspólnie braliśmy udział projektach takich jak: „Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w układach wirtualnych”pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Cygana a finansowany przez MNiSW, oraz innych publikacjach finansowanych przez KBN (np. Wirtualizacja działań małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), red. Cygan Z., WSEI, Warszawa, 2003).

Wielokrotnie brałem udział w konferencjach naukowych np.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku (UWM, Olsztyn 2007); Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania (WWSE, Warszawa 2007) oraz innych organizowanych głownie przez WSEI w Warszawie.

Prywatnie. Jestem szczęśliwym małżonkiem od 26 lipca 2008 roku.