O mnie.

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Mam wspaniałą żonę i trójkę cudownych dzieci. Rodzina to dla mnie bezpieczna przystań, ale tez motor napędowy do działania.

Byłem Burmistrzem podwarszawskich Ząbek, radnym miejskim i powiatowym, jestem menadżerem w dużym koncernie multienergetycznym. Działam w organizacjach społecznych i branżowych. Współtworzyłem Związek Samorządów Polskich, przewodniczę Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Jestem doktorem nauk ekonomicznych. Biegle władam językiem angielskim.

JAKIM CHCĘ BYĆ POSŁEM

Od kandydata do Sejmu wymaga się wiedzy i doświadczenia zawodowego, zdobycia zaufania społecznego, świadomości funkcjonowania prawa, które współtworzy. Każdy chciałby mieć  mądrego i godnego reprezentanta, znającego życie oraz codzienne wyzwania mieszkańców, przedsiębiorców – współobywateli. Chcę być takim posłem, chcę być Państwa przedstawicielem – cały czas będąc jednym z Was.

Dobry poseł ma stały kontakt z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Inicjuje projekty ustaw i zmiany w prawie, które pomagają rozwiązywać realne problemy. Rozumie jaki wpływ na życie codzienne będą miały proponowane przepisy, dlatego dba o ich jakość. Aktywnie uczestniczy w każdym etapie tworzenia ustaw, zanim będą poddane pod głosowanie.

JAK ZACZYNAŁEM

Jako młody człowiek, tuż po studiach, wyjechałem na zagraniczny staż do Kanady gdzie pracowałem w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University. Poznałem charakter pracy w zagranicznym biznesie, ale przede wszystkim doszlifowałem swój język angielski, którym swobodnie posługuję się zarówno w kontaktach biznesowych, jak i sytuacjach nieformalnych. Karierę zawodową rozpocząłem w resorcie sprawiedliwości. Najpierw jako inspektor a potem kierownik zajmowałem się głównie kwestiami kadrowymi, prawnymi, organizacyjnymi. W Służbie Więziennej wdrażałem pierwsze systemy kadrowe, szkoliłem pracowników z całej Polski. Równolegle ukończyłem studia podyplomowe, doktoranckie i zaangażowałem się w działalność samorządową.

PRZYWIĄZANIE DO MAŁEJ OJCZYZNY

Dzięki głosom współmieszkańców zostałem radnym miejskim a następnie powiatowym. Mając 29 lat zostałem burmistrzem Miasta Ząbki i tę zaszczytną funkcję pełniłem przez kolejne trzy kadencje. Mieszkańcy Ząbek zaufali mi, a ja w pełni zaangażowałem się w pracę na rzecz miasta, by Ich nie zawieść. Powstały nowe osiedla, drogi z prawdziwego zdarzenia, pełna infrastruktura wodna i kanalizacyjna. Został wybudowany tunel pod torami kolejowymi, basen, stadion, szkoły, kryte korty. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy bezpłatny transport publiczny. Przykłady można mnożyć, ale wierzę, że będąc burmistrzem rozbudziłem ambicje współmieszkańców, dawałem im nadzieję i spełniałem obietnice. Ciężką pracą udało nam się odmienić Ząbki w nowoczesne i przyjazne miasto. Chciałbym pójść dalej i kontynuować takie działania na arenie krajowej. 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

W marcu 2019 roku, po przejściu procedury konkursowej zacząłem pracę w PGNiG, jako wiceprezes ds. operacyjnych. W zarządzie spółki odpowiadałem za nadzór nad wydobyciem i poszukiwaniem gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Operacje krajowe i międzynarodowe, projekty inwestycyjne, wyzwania formalno-prawne pozwalały wykorzystać moje wykształcenie oraz wiedzę inżynierską i ekonomiczną, ale też wzbogaciły moje kompetencje.

W trakcie wielkiego kryzysu gazowego, który poprzedzał brutalną agresję Rosji na Ukrainę i nasilił się w jej wyniku, miałem możliwość razem z całym zarządem PGNiG uczestniczyć w podejmowaniu najważniejszych decyzji, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Pomimo dużego niepokoju, dużych wahań cenowych, zaprzestania przesyłu gazu z Rosji oraz stosowanych przez ten kraj manipulacji i szantaży na rynku nośników energii, ani na chwilę nie byliśmy zagrożeni brakiem gazu w Polsce. Nasze magazyny były pełne, gdy w Europie świeciły pustkami, a firmy zajmujące się dostarczaniem gazu ziemnego do odbiorców w Holandii, Anglii czy Niemczech upadały. W tamtym czasie nasza firma była stawiana jako wzór do naśladowania, a polską drogą dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu podąża dziś cała UE. Jestem z tego dumny.

Czynnie uczestniczyłem w największej w Europie Środkowej fuzji przedsiębiorstw energetycznych. Po połączeniu ORLENU z PGNiG. pracuję w największym, międzynarodowym i ciągle rozwijającym się multienergetycznym koncernie w tej części Europy. W zarządzie ORLENU nadal odpowiadam za  sprawy poszukiwań i wydobycia ropy i gazu. Takie doświadczenie spowodowało, że często w roli eksperta w dziedzinie energetyki, uczestniczę w branżowych konferencjach, panelach dyskusyjnych, udzielam komentarzy przedstawicielom mediów, nie tylko na forum krajowym, ale także na arenie 

międzynarodowej.

DLA ROZWOJU BRANŻY

Głosami zdecydowanej większości firm członkowskich Izby Gospodarczej Gazownictwa zostałem wybrany na stanowisko jej Prezesa. Izba zrzesza sto kilkadziesiąt przedsiębiorstw sektora energetycznego, głównie prywatnych o bardzo różnych profilach działalności. W trakcie mojego przewodnictwa IGG przeprowadziła wiele nowatorskich procesów regulacyjnych i standaryzacyjnych z zakresu biometanu, wodoru, technologii CCS.

Nasze działania mają na celu usprawnienie procesu transformacji energetycznej, w tym zakresie przygotowujemy i zgłaszamy propozycje zmian legislacyjnych. Standaryzacja branżowa to również szansa którą chcemy wykorzystać by dać większe możliwości na rozwój rodzimym przedsiębiorstwom. Nasza praca i projekty znajdują uznanie nie tylko wśród przedsiębiorstw ale również w kręgach administracji krajowej i unijnej. To daje mi dodatkowe poczucie możliwości godnego reprezentowania Nas również w krajach Unii Europejskiej i jej strukturach w Brukseli. 

CO MOGĘ ZROBIC DLA CIEBIE?

Jako Poseł na Sejm RP wykorzystam doświadczenie samorządowca i menadżera w działaniach – z jednej strony – na rzecz usprawnień administracyjnych, redukcji biurokracji, tworzenia przyjaznych urzędów.  Z drugiej – na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Jestem człowiekiem czynu, zaangażowanym w publiczne aktywności, czerpiącym motywację  z bezpośrednich kontaktów z ludźmi i satysfakcję z działania dla Polski, przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci. 

Bardzo liczę na Państwa zaufanie i głos oddany na bezpieczną i nowoczesną Polską. Ciężką pracą w parlamencie udowodnię siłę i znaczenie każdego z tych głosów.