Spór pomiędzy PGK Ząbki a MPWiK w Warszawie zakończony. - Zabki, Robert Perkowski. Robert Perkowski
Bootstrap Slider
Tematy najpopularniejsze:


[ wszystkie newsy ]


Spór pomiędzy PGK Ząbki a MPWiK w Warszawie zakończony.

Prezes przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ząbkach na dniach podpisał z warszawskim przedsiębiorstwem wodociągowym ugodę przed sądową.Cały spór pomiędzy przedsiębiorstwami oraz próby negocjacji trwały już kilka lat, więc tym bardziej zakończenie sprawy było bardzo oczekiwane przez obie strony.

Ugoda jest bardzo ważna, gdyż będzie miała duży wpływ na przyszłe kalkulacje cenowe w kolejnych okresach taryfowych w Mieście Ząbki i Mieście Zielonka (Zielonka odprowadza ścieki do Warszawy za pośrednictwem Ząbek). Trudno dziś mówić o ile konkretnie stanieją ścieki, z pewnością będą to kwoty odczuwalne przez mieszkańców, tym bardziej, że PGK w drugiej połowie przyszłego roku zamierza zakończyć budowę Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach, co również wpłynie pozytywnie na obniżkę.

Dodatkowym efektem podpodanej ugody jest uwolnienie środków za lata ubiegłe, które spółka generowała jako zysk (między innymi ze zlewni ścieków) a który tworzył rezerwę na ewentualne negatywne dla nas rozstrzygniecie konfliktu. W rezultacie około 8 milionów złotych będzie mogło być wykorzystane na potrzeby ogólnomiejskie, w tym na rozbudowę bazy oświatowej w Ząbkach.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję zarządom spółek PGK w Ząbkach i MPWiK w Warszawie zakończenia wieloletniej i trudnej sprawy.

Robert Perkowski.

2015-10-09 16:43:44


...
stat4u